Nieuw: winkistjes me ne skwone foto

Ip die kisten ier keun dje ne kado doen me ne swone foto ip d'ulle.
Makr daje ol een tjekeninge, ne foto of e logo ip A4-formoat gerèt èt.
Ge keun dem ton sebiet deurezenden ip 't volgende skerm.

Ge keun 't er nie nevens kikken.

Deur oes unike maniere van amballeren goa d'uwe kado olsan ipvollen. Me skriven woak, met 't and, een kartje, me jonne eigen tekst.
Uniek!

Vind dje jon goeste nie?

Wil dje jon kado's naor ne wop klanten zenden? Skriv dje liever zelve jon kartje? Of moe d'amballage me jon eigen kleuren zin. Nie mee inzitten, m'elpen jon geirne!
Stijlvol!

Oes winkistjes zin me veel kenisse geassambleerd.
Ge moet 't er nie mee inzitten.
't Zin kado's woa da de minsken kontent van kommen.

Joeri Beelprez - ùtvinder van kistjewin.be