Privacybeleid

1. Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

2. Betreft Kistjewijn

Kistjewijn is een initiatief van Kava Wijnhandel bvba die zich richt op het online aanbieden van wijnkistjes met de beste zorg en kennis samengesteld. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Kava Wijnhandel verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Heb je problemen omtrent het gebruik van jouw gegevens door Kava Wijnhandel, neem dan gerust contact op!

Wincommerse Kava bv, Brouwerijstraat 5 – 8501 Bissegem
BTW BE 0427.975.579

3. Doel van de gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Kava Wijnhandel. Deze worden hieronder toegelicht.

3.1. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als je contact opneemt met Kava Wijnhandel via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres en omschrijving van je vraag.

3.2. Analytics

De website van Kava Wijnhandel verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website-bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

3.3. Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Dat gebeurt enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Hieronder lees je welke cookies wij gebruiken en hoe deze cookies werken.

SESSIECOOKIE
Deze worden gebruikt om ingelogde gebruikers te kunnen identificeren, en om te kunnen valideren of het ingediende verzoek van een websitegebruiker geldig is. Deze cookies zijn enkel functioneel van aard.

GOOGLE ANALYTICS
Via Google Analytics verzamelen wij gegevens van onze bezoekers en hun surfgedrag. De informatie wordt verzameld via ‘trackingcookies’, waarmee we kunnen zien hoe bezoekers de website gebruiken via diverse rapporten. De gegevens zijn geanonimiseerd, zo worden IP-adressen bijvoorbeeld niet inzichtelijk gemaakt. Aan de hand van de gegevens zijn wij in staat eventuele wijzigingen aan de website te doen om onze bezoekers nog beter van dienst te kunnen zijn. Voor meer informatie verwijzen we je naar de privacy verklaring van Google Analytics.

UITZETTEN OF NIET ACCEPTEREN VAN COOKIES
De meeste browsers accepteren cookies automatisch. Als je wilt dan kun je ervoor kiezen om de browser zo in te stellen dat deze cookies weigert, of kun je zelf de cookiemelding niet accepteren. De website werkt dan nog wel, maar wellicht iets trager dan je gewend bent.

Indien je in het verleden jouw gegevens op onze site hebt achtergelaten, kan je via het formulier hieronder aanvragen om al je gegevens te laten verwijderen van ons systeem.

4. Ontvangers

De gegevens die Kava Wijnhandel ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

4.1. Versio Mail

De e-mail van Kava Wijnhandel wordt gehost bij Versio. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Versio.

4.2. Versio Webhosting

De website (en database) worden gehost bij Combell. Gegevens die jij achterlaat op de website van Kava Wijnhandel zijn op de servers van Combell opgeslagen.

5. Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Kava Wijnhandel, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

5.1. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Kava Wijnhandel via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op de Versio mailserver. Die mails worden tot maximaal vijf jaar terug bewaard.

5.2. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

6. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopiëen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De persoonsgegevens die door Kava Wijnhandel of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.
De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Kava Wijnhandel privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de URL (HTTPS://).

7. Jouw rechten

7.1. Recht op inzage

Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij Kava Wijnhandel vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met info@kistjewijn.be. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

7.2. Recht op rechtzetting

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rechtzetten door Kava Wijnhandel.

7.3. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Kava Wijnhandel opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Kava Wijnhandel al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

7.4. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Kava Wijnhandel vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

7.5. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen als je vindt dat Kava Wijnhandel niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be
URL: https://www.privacycommission.be

7.6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Kava Wijnhandel jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@kistjewijn.be onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en rijksregisternummer onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

8. Plichten

Kava Wijnhandel verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Kava Wijnhandel via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van mijn diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om een offerte te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Kava Wijnhandel de betreffende dienst niet aanbieden.
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Kava Wijnhandel met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Kava Wijnhandel behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Kava Wijnhandel dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Kava Wijnhandel te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens!

info@kistjewijn.be
Brouwerijstraat 5 – 8501 Bissegem
BTW BE0427.975.579

9. Wijzigingen

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.